Nyhedsbrev

PROFVIDEN 2014 banner 320x124px

 

twitter1

  

Fra Danske Professionshøjskoler

Danske Professionshøjskoler har fået ny hjemmeside:

http://danskeprofessionshøjskoler.dk/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRESSEMEDDELELSE 

Professionshøjskolerne fastholder ansøgertal til kvote 2
Samlet set har professionshøjskolerne uddannelser fået 59.364 ansøgninger gennem kvote 2 med ansøgningsfrist tirsdag den 15. marts kl. 12.00, hvilket stort set er samme antal som sidste år. Søgningen til læreruddannelsen oplever en stigning på næsten 20 procent på landsplan
15. marts 2016

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Optagelsessamtaler på læreruddannelsen løfter kvaliteten
En netop gennemført evaluering af optagelsessamtalerne til læreruddannelsen viser, at samtalerne er med til at løfte det faglige niveau og reducere frafaldet på uddannelsen. Den gode udvikling på uddannelsen kan også mærkes hos de studerende
14. marts 2016

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Danske Professionshøjskoler søger konsulent til eksternt samarbejde
Danske Professionshøjskoler sætter i det kommende år ekstra fokus på foreningens eksterne samarbejde. Derfor søger vi en konsulent til en 1-årig projektansættelse
14. marts 2016

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Erfarne kræfter debatterede bevillingssystem
Den kommende reform af bevillingssystemet var emnet for Danske Professionshøjskoler og Danske Erhvervsakademiers første fælles gå-hjem-møde
7. marts 2016

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Internationalisering til debat
Danske Professionshøjskoler strategi for internationalisering blev debatteret ved en uformel gå-hjem-høring med sektorens samarbejdpartnere
1. marts 2016

 


 DEBAT           

Mindre frafald og brug for flere ansøgere
Den nye læreruddannelse fra 2013 har efter hensigten mindsket frafaldet, men har stadig brug for flere ansøgere. Debatindlægget er bragt i Kristeligt Dagblad, 25. februar 2016.
25. februar 2016

 


 DEBAT             

Hf er en god investering i fremtiden
I disse måneder afventes regeringens udspil til en revision af gymnasieuddannelserne. Håbet er, at udspillet fremtidssikrer hf-uddannelsen, så den sammen med de treårige gymnasieuddannelser bidrager til, at så mange unge som muligt kvalificerer sig til en videregående uddannelse og efterfølgende til arbejdsmarkedet. Debatindlægget er bragt i Altinget den 23. februar 2016.
23. februar 2016

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Ny prioritering af investeringer i uddannelse
En omlægning af dansk SU til en norsk model vil kunne frigive op til 1 mia. kr. årligt tilinvesteringer i uddannelse alene i professionshøjskole-sektoren. Penge der kan brugespå et markant løft af kvaliteten af undervisning og praktik
11. februar 2016

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Danske Professionshøjskolers indspil til nyt bevillingssystem
Danske Professionshøjskoler lægger vægt på, at et bevillingssystem giver rum og muligheder for intern omfordeling og respekterer de selvejende institutioners dispositionsret. Men det fjerner ikke behovet for at sikre finansiering, der med respekt for forskellige kravspecifikationer til de konkrete uddannelser står i et rimeligt og realistisk mål med de udgifter, der følger af de høje faglige krav til uddannelsen af fremtidens medarbejdere
29. januar 2016 PRESSEMEDDELELSE 

Konference: Samarbejde og arbejdsdeling som nøgle til uddannelse, viden og vækst
Der var bred enighed om vigtigheden af godt samarbejde og en klar arbejdsdeling om forskning til Danske Professionshøjskoler konference om uddannelse og ny videns rolle for udvikling og vækst
22. januar 2016

 


 DEBAT             
 
Professionshøjskoler: Bekæmp dobbeltstyring
Vores videregående uddannelser drives for samfundet for offentlige midler, og derfor er det helt legitimt, at der er gennemsigtighed om, hvordan institutionerne forvalter opgaven. Kunsten er at sikre transparens grundigt nok uden at bruge flere ressourcer end nødvendigt, da de altid er bedst brugt på at lave gode uddannelser. Debatindlægget er bragt i Altinget den 14. januar 2016
14. januar 2016

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Nyt magasin om forskning og udvikling
Magasinet PROFVIDEN – professionshøjskolernes videnregnskab om forskning og udvikling 2104 – som netop er udkommet, indeholder en række konkrete eksempler på professionshøjskolernes anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsprojekter, og hvordan professionshøjskolerne samarbejder med og bidrager til udvikling af praksis hos offentlige og private aftagere gennem forskning og udvikling.
11. december 2015

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Maskinmesterskolen København nyt medlem af Danske Professionshøjskoler
Danske Professionshøjskoler, som er interesseorganisation for de syv danske professionshøjskoler og Danmarks Medie og Journalisthøjskole, optager med virkning fra januar 2016 Maskinmesterskolen København som nyt medlem
7. december 2015

 


 POLITIK           

Strategi for internationale aktiviteter
Professionshøjskolerne har udarbejdet en samlet strategi for sektorens internationale aktiviteter. Strategien tager afsæt i sektorens baseline 2015 for internationalisering og peger på professionshøjskolesektorens styrkepositioner og udfordringer i relation til internationalisering. I den kommende tid skal strategien drøftes med samarbejdspartnere, politikere etc. herunder uddannelses- og forskningsminister, Esben Lunde Larsen.
23. november 2015

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Finanslov vil ramme kvalitet i uddannelser
Aftalen om finansloven for 2016 kommer til at få konsekvenser på uddannelsesområdet, da besparelserne vil gå ud over kontakten mellem underviser og studerende, og betyde lukning af regionale udbudssteder. Det er positivt, at professionshøjskolernes bevilling til forskning og udvikling fastholdes.
19. november 2015

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Professionshøjskoler klar til samarbejde om universitetsuddannelser
Danske Professionshøjskoler vil gerne bidrage til at dække behov for uddannelse på det danske arbejdsmarked og ser derfor positivt på udspillet fra Landdistrikternes Fællesråd om et samarbejde om at udbyde nye uddannelsestyper i Danmarks regioner
16. november 2015

 


 NYHED             

Udbud af anskaffelse af Eksamensbevissystem
Hvert år dimitterer cirka 15.000 studerende på Professionshøjskolernes grunduddannelser. Derudover tilbyder sektoren blandt andet videreuddannelser og diplomuddannelser, som udmønter sig i et eksamensbevis efter endt modul og uddannelse. Danske professionshøjskoler ønsker derfor at anskaffe et Eksamensbevissystem, som effektiviserer udarbejdelsen af eksamensbeviser for deres mange forskellige uddannelser.
4. november 2015

 


 DEBAT             
 
Vi har brug for en gymnasiereform
Fortsætter de unge som hidtil med at strømme ind på gymnasiet vil vi øge en række skævheder, som der er brug for at rette op på, hvis arbejdsmarkedet ikke skal lede forgæves efter kvalificeret arbejdskraft om få år. Det mener Stina Vrang Elias, adm. direktør i Tænketanken DEA, Harald Mikkelsen, formand for Danske Professionshøjskoler og Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand for Carlsberg i en fælles kronik bragt i JP den 15 oktober.
19. oktober 2015

 


 NOTAT            

Aktuelle politiske forhandlinger
Danske professionshøjskoler er i dialog med uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen om udvikling af et nyt tilskudssystem, der i højere grad støtter kvalitet i uddannelserne, implementering af fremdriftsreformen og behovet for forsat mulighed for såkaldt faglig supplering ved optagelse på kandidatuddannelser. 
14. oktober 2015

 


 NOTAT            

Danske Professionshøjskoler om FFL16
Regeringen fremlagde den 29. september 2015 sit forslag til finanslov for 2016. Danske Professionshøjskoler har i et notat og faktaark beskrevet, hvad finanslovsforslaget vil betyde for professionshøjskolerne og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
6 . oktober 2015

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Udfordring at opretholde kvalitet i uddannelser
Forslag til finanslov 2016 varsler besparelser, som truer regionale udbud og kvaliteten på professionshøjskolernes uddannelser, men indeholder også positive elementer
29 . september 2015

 


 DEBAT             
Professionsrettede uddannelser klar til flere studerende
Professionshøjskolerne er klar til at uddanne flere unge til både det offentlige og private arbejdsmarked på vores praksisnære og anvendelsesorienterede videregående uddannelser. Anvendelsesorienteret, praksisnært og tæt samarbejde med aftagerne er nøgleord i sektoren for både uddannelse, forskning og udvikling
28. september 2015

 


 NOTAT            

Pædagoguddannelsen: Faldende bevillinger truer kvaliteten
Pædagoguddannelsen har historisk været finansieret med et lavt tilskud, som er faldet yderligere de seneste 10 år og også står til et markant fald i 2016. Skal uddannelsen stå mål med de krav, der stilles til at uddanne studerende af høj faglig kvalitet, kræver det et økonomisk løft af pædagogtaxameteret. Se beregninger om den økonomiske udvikling for pædagoguddannelsen i notatet: Pædagoguddannelsen før og nu
24 . september 2015

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Danske Professionshøjskoler vil skabe uddannelsespladser til flygtninge
Rektorerne for de danske professionshøjskoler går sammen om en fælles, national indsat for at etablere pladser på deres videregående uddannelser til flygtninge og familiesammenførte – både de syriske flygtninge og fra andre dele af verden
17 . september 2015

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Ny direktør klar til store opgaver
Danske Professionshøjskoler markerede i går tiltrædelsen af Søren Nedergaard som ny direktør, der i sin tale sagde, at nye løsninger og bredt samarbejde vil få høj prioritet, da begge dele er nødvendige for at adressere de store samfundsudfordringer, vi står i
10. september 2015

 


 DEBAT             
Besparelser vil ramme kvaliteten i uddannelser
Regeringens forslag til besparelser på uddannelsesområdet vækker alvorlig bekymring, da besparelserne vil gå ud over kontakten mellem underviser og studerende og muligheden for at opretholde regionale udbud af en række videregående uddannelser
31. august 2015

 


 ANSØGERE-KOT      

Oversigt over udbud af uddannelser
Danske Professionshøjskoler har udarbejdet en aktuel oversigt over udbud at professionsbachelor-, erhvervsakademi-, akademi- og diplomuddannelser
27. august 2015

 


 ANSØGERE-KOT      

Videregående uddannelsesinstitutioner fordelt efter størrelse/optag pr. 30. juli 2015
Landsdækkende oversigt over fordelingen af optagne studerende på de videregående uddannelser
30 . juli 2015

 


 ANSØGERE-KOT      

Udviklingen i antal tilbudte studiepladser på professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
Oversigt over udviklingen i antal optagne i Kvote 1 og 2 på professionshøjskolerne og Danmarks Medie og Journalisthøjskole 30. juli 2015.
30 . juli 2015

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Flere unge vælger professionshøjskolernes uddannelser
2015 byder igen på en fremgang i det samlede optag til de videregående uddannelser. Professionshøjskolerne kan notere sig en markant stigning i optaget til læreruddannelsen på 6 procent og en generel fremgang i sektorens uddannelserne til den private sektor.
29. juli 2015

 


 ANSØGERE-KOT      

Landstal for kvote 1 og 2 ansøgere, sommer 2015
Oversigt over udviklingen i antal 1. priortetsansøgere i Kvote 1 og 2 på professionshøjskolerne og Danmarks Medie og Journalisthøjskole
6  . juli 2015

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Flere unge vælger læreruddannelsen
2015 byder igen på en samlet fremgang i søgningen til professionshøjskolernes uddannelser med en markant stigning af ansøgere til læreruddannelsen
5. juli 2015

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Kontorchef Søren Nedergaard ny direktør for professionshøjskolernes interesseorganisation
Kontorchef i Uddannelses- og Forskningsministeriet, Søren Nedergaard, tiltræder 1. august som ny direktør for Danske Professionshøjskoler.
1. juli 2015

 


 DEBATINDLÆG      

Styrk folkeskolen gennem læreruddannelsen
Den ny læreruddannelse fra 2013 er ved at udvikle sig til en succes, og professionshøjskolerne ser derfor frem til den kommende evaluering, som ministeriet sætter i gang til sommer. Med få nye tiltag kan lærerne styrkes yderligere i deres profession
25. juni 2015

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Uddannelse, velfærd og fremtidens arbejdsmarked til debat på folkemødet
Professionshøjskolernes fælles strandbar på det netop overståede folkemøde på Bornholm var en godt besøgt ramme for debatter om uddannelse, velfærd, læring, sundhed, innovation, design og fremtidens arbejdsmarked.
17. juni 2015

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Mange internationale aktiviteter i sektoren
Professionshøjskolerne har udarbejdet en rapport, Baseline 2015, for sektorens mange in-ternationale aktiviteter og samarbejde med udlandet. Rapporten viser også, at der er både drivkræfter og barrierer for den fortsatte internationalisering
16. juni 2015

 


 NOTAT            

Professionshøjskolernes ønsker til FL16
Kvalitetsudvikling og kapacitetsopbygning er rammen for sektorens samfundsnyttige bidrag til vækst og velfærd. Dette afspejles i ønskerne til finanslov 2016.
10. juni 2015

 


 FOLKEMØDE        

Opdateringer fra Folkemødet på Twitter
Følg med i Danske Professionshøjskolers aktiviteter på dette års folkemøde via vores twitterprofil @ucdenmark eller følgende hashtags: #phudd, #pddebat, #fmdk og #uddpol. Gå direkte til vores twitterkonto ved at klikke på denne tekst
10. juni 2015

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Nye mål for professionshøjskolernes forsknings- og udviklingskompetencer
Professionshøjskolernes afgørende bidrag til samfundet kræver et løft af de samlede forsknings- og udviklingskompetencer uddannelserne bygger på. Derfor har sektoren revideret sin fælles ph.d. strategi for 2012 – 2022, med fortsat fokus på professions- og praksisrettet forskning
9. juni 2015

 

 


 DEBAT            

Fem ønsker til en ny uddannelsespolitik
Danske professionshøjskoler har fem ønsker til en ny uddannelsespolitik, som formandskabet med dette indlæg opfordrer politikerne til at debattere i valgkampen og tage med i udformningen af et nyt regeringsgrundlag
5. juni 2015

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Region Sjælland får Akademiuddannelser
University College Sjælland tilbyder nu tre nye akademiuddannelser. Det betyder, at det for en række medarbejdere i regionen bliver lettere at få en professionel og tidssvarende efteruddannelse.
4. juni 2015

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Professionshøjskolerne på Folkemødet
De syv danske professionshøjskoler og Danmarks Medie og Journalisthøjskole har i år bygget en fælles strandbar på Folkemødet, hvor man kan få sand mellem tæerne, en særlig folkemødedrink og ikke mindst relevante og spændende debatter modereret af Abdel Aziz Mahmoud
3. juni 2015

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Velbesøgt høring om professionshøjskolernes forskning og udvikling
Mange tilhørere, gode argumenter og debat, da Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg fredag den 13. maj afholdt en høring om professionshøjskolernes rammebetingelser som forsknings- og udviklingsbaserede uddannelsesinstitutioner
22. maj 2015

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Ny teknologi, globalisering og fremtidssikring af professionshøjskolernes uddannelser
Både nutid og fremtid var til debat på professionshøjskolernes årsmøde 2015, hvor deltagerne drøftede udfordringer i forbindelse med globalisering og teknologi, og hvad der konkret skal til for at fremtidssikre sektoren. Den afsluttende debat var også en test af folkemødeformen
18. maj 2015

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Fortsat fokus på kvalitet, internationalisering og samarbejde med aftagerne
Retningen for Danske Professionshøjskoler er ikke til at tage fejl af. Foreningen skal bevare sit fokus på kvalitet, det internationale udsyn og på fortsat at styrke uddan-nelsernes aftagerorientering. Væsentlige opgaver som understøttes med en oppriori-tering af foreningens politiske arbejd.
18. maj 2015

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Høring om professionshøjskolernes forskning og udvikling
Folketingets Uddannelses- og forskningsudvalg afholder åben høring om professionshøjskolernes rammebetingelser som forsknings- og udviklingsbaserede uddannelsesinstitutioner. Det sker fredag den 13. maj på Christiansborg. Alle interesserede er velkomne
7. maj 2015

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Synergi, samarbejde, ny baseline og masser af netværk
Overskriften på professionshøjskolernes internationale årskonference 2015 var international synergi. Deltagerne fik også et første kig på de foreløbige resultater fra sektorens nye internationale baseline.
5. maj 2015

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Fælles deltagelse på folkemødet 2015
Professionshøjskolerne er i år gået sammen om en fælles ramme til dette års folkemøde. Formatet for den fælles deltagelse bliver en strandbar
8. april 2015

 


 NYHED            
 
Danske Professionshøjskoler søger ny direktør
Danske Professionshøjskoler søger ny direktør, som skal bidrage til at indfri ambitionen om større gennemslagskraft og mere dialog med det politiske Danmark, centrale interessenter og samarbejdspartnere. Tiltrædelse august 2015.
15. april 2015

 

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Sammen gør vi gode uddannelser bedre
Professionshøjskolerne hilser en fælles erklæring om at fastholde og udvikle kvaliteten af de videregående uddannelser velkommen. Studier på fuld tid, bedre praktik, relevante uddannelser i forhold til arbejdsmarkedet og bedre match i optaget er områder professionshøjskolerne allerede prioriterer
9 april 2015

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Fælles indsats for bedre feedback
Professionshøjskolerne og de studerendes faglige organisationer indgår samarbejde om at forbedre feedback til de studerende
8. april 2015

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Hjemmeside for Udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser
Danske Professionshøjskoler er gået i luften med en hjemmeside, Sundhed2016.dk, der skal levere bred information om projektet Videreudvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.
27. marts 2015

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Stærk profil bliver ny rektor for University College Sjælland
Med nuværende dekan på Metropol, Camilla Wang som kommende rektor bliver det en særdeles stærk profil, som skal stå i spidsen for University College Sjælland, når rektor Ulla Koch forlader posten 1. maj.
26. marts 2015

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Fremgang i kvote 2 ansøgninger på professionshøjskolerne
Antallet af ansøgninger til professionshøjskolerne i kvote 2 fortsætter den gode udvikling. Samlet har professionshøjskolernes uddannelser i år fået 59.505 ansøgninger gennem kvote 2, hvilket er en stigning på 6,5 procent i forhold til sidste års stigning på over 15 procent
16. marts 2015

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Optagelsessamtaler til læreruddannelsen virker for både uddannelsen og de studerende
De nye optagelsessamtaler til læreruddannelsen passer godt til de nye krav og forventninger til uddannelsen, mener de studerende. Underviserne på uddannelsen er enige. De opfatter de studerende som både mere motiverede og mere studieegnede
13. marts 2015

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Erfarne kræfter til professionshøjskolerne
Formand for bestyrelsen i UCC, Carsten Koch, bliver ny formand for Danske Professionshøjskolers bestyrelsesformænd. Han afløser Ove E Dalsgaard på posten den 12. maj
2. marts 2015

 


 DEBAT             

Det er altid værd at investere i kvalitet
Udfaldet af det kommende eftersyn af taxametersystemet kommer til at spille en vigtig rolle i regeringens ambition om at fremme kvalitet og studieintensitet på de videregående uddannelser. Det bliver en kunst at afstemme bevillinger og forventninger
5. februar 2015

 


 PRESSEMEDDELELSE 

En fælles kurs mod kompetenceløft i folkeskolen
Uddannelses- og forskningsministeren, undervisningsministeren og formændene for henholdsvis KL, Skolelederforeningen og Danske Professionshøjskoler følger efteruddannelsen af lærere og pædagoger i folkeskolen tæt.
3. februar 2015

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Ja til at god undervisning skal styrkes og anerkendes
Professionshøjskolerne er enige med kvalitetsudvalget i, at god undervisning skal både styrkes og anerkendes mere end det sker i dag, men uenige i udvalgets forslag om at finansiere en indsats ved at beskære de i forvejen pressede taxametre på de videregående uddannelser
2. februar 2015

 

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Øget fokus på politik og kommunikation
Danske Professionshøjskoler opruster indsatsen indenfor politik og kommunikation. Det skal ske ved at styrke foreningens ledelse med en ny direktør
22. januar 2015

 


 DEBAT             

Taxameter skal fremme kvalitet i undervisningen
Danske Professionshøjskoler ser frem til eftersynet af taxametersystemet på de videregående uddannelser. En afgørende del af øvelsen bliver at flytte fokus fra incitamenter, der øger optaget på de videregående uddannelser til incitamenter, der fremmer kvalitet i undervisningen
22. januar 2015

 


 DEBAT             

Professionshøjskolerne: Fokus på fremtidssikring
For bedst at kunne bidrage til udvikling, vækst og velstand skal vores videregående uddannelser ikke kun tilgodese det aktuelle behov for arbejdskraft. Vi skal også - allerede i dag - prioritere initiativer, som bringer os på forkant med de krav og forventninger arbejdsmarkedet har til nyuddannede om 10 og 15 år.
13. januar 2015

 


 NYHED             

Nye udviklingskontrakter for 2015 – 2017
Fælles målsætninger for kvalitet i uddannelserne, styrket internationalisering og styrket forsknings- og udviklingsbasering. Det er den røde tråd i professionshøjskolerne udviklingskontrakter for 2015 – 2017, som netop er indgået med ministeren
9. januar 2015

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Topmøde om professionshøjskolernes uddannelser
Danske Professionshøjskoler, FTF, LO, Danske Regioner og KL til topmøde for at drøfte samarbejde om fremtidssikring af professionshøjskolernes uddannelser
7. januar 2015

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Ph.d. -løft af professionshøjskolernes undervisere
Professionshøjskolesektorens ret og pligt til at forske betyder, at underviserne fremover i højere grad skal indgå i praksisrettede og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter, som en naturlig del af deres ansættelse. Derfor skal langt flere undervisere have en ph.d.
17. december 2014

 


 PRESSEMEDELELSE   

Tal og fakta om professionshøjskolerne
Danske Professionshøjskolers nøgletalspublikation er klar for 2014
15. december 2014

 


 PRESSEMEDELELSE   

Fælles konference: På vej mod en ny identitet
Professionsrelevant forskning med fokus på kvalitet og videncirkulation var emnet til professionshøjskolernes uddannelses- og forskningspolitiske konference, som i år blev afholdt i Aarhus
1. december 2014

 


 PRESSEMEDELELSE   

 

Ja til større frihed, men nej til at bruge taxameterpenge til central pulje
Kvalitetsudvalgets 2. rapport lægger op til mere frihed og mindre detailregulering af de videregående uddannelser. Det er positivt. Anbefalingen om at etablere et centralt råd for taxameterpenge vil derimod ikke give bedre undervisning til de studerende på professionshøjskolerne
26. november 2014

 


 PRESSEMEDELELSE   

 

Positivt med fokus på fælles udvikling af sundhedsuddannelserne
Professionshøjskolernes uddannelser har allerede fremtidens behov som et naturligt fokus. Derfor ser vi frem til samarbejdet om at fælles udvikling af vores sundhedsuddannelser, så de bliver endnu bedre til at adressere de krav, fremtidens sundhedsvæsen stiller til medarbejderne
17. november 2014

 


 KONFERENCE        

 

Konference sætter fokus på internationaliseringen af videregående uddannelser
Studerende skal klædes bedre på til at arbejde internationalt. Samtidigt skal Danmark være bedre til at tiltrække og fastholde internationale talenter. Begge dele er en del af regeringens internationaliseringsstrategi.
11. november 2014

 


 PUBLIKATIONER     

Første fælles videnregnskab for professionshøjskolerne
I 2014 har Danske Professionshøjskoler prioriteret at følge op på sektorens forskningspolitiske strategi. Der er derfor på flere punkter blevet gennemført eller iværksat et arbejde for at understøtte en sammenhængende indsats i sektoren, der skal øge kvaliteten i uddannelsernes videnbasering
5 november 2014

 


 PRESSEMEDELELSE   

 

Vigtigt med enighed om model for dimensionering
Danske Professionshøjskoler er tilfreds med, at der er fundet en løsning på regeringens udspil til dimensionering af de videregående uddannelser, som gør, at alle parter kan komme frugtbart videre
5 november 2014

 


 DEBAT             

 

Effektiv udnyttelse af forskningsmidler kræver lige vilkår for internationalt samarbejde
I dag, torsdag den 23. oktober, er Danske Professionshøjskoler vært for en international konference om den samfundsmæssige betydning for EU´s støtteprogram for forskning og innovation, Horizon 2020
23. oktober 2014

 


 DEBAT             

 

Dansk forskning kan også lære af nabolandene
Forskningsopgaven er ikke et enten eller i forhold til forskning på universiteter og professionshøjskoler. Der er brug for begge typer af forskning for at sikre konkurrenceevne, vækst og arbejdspladser, hvilket også er en helt naturlig arbejdsdeling i rigtig mange andre lande – som fx Holland
15. oktober 2014

 


 PRESSEMEDELELSE   

 

To dage med fokus på europæiske udfordringerfor UAS-uddannelser
Danske Professionshøjskoler var i år vært for den årlige internationale konference i regi af Universities of Applied Sciences network (UASnet) - temaet for konferencen var håndteringen af de samfundsmæssige udfordringer i forbindelse med Horizon 2020
27. oktober 2014

 


 DEBAT             

 

Kandidatbegrænsning afbødes med masterudbud på professionshøjskolerne
Det er bekymrende læsning i Politiken (fredag 10.okt), at regeringens udspil til dimensionering af de videregående uddannelser betyder, at professionshøjskolernes bachelorer fremover skal bagerst i køen, når kandidatpladserne fordeles.
15. oktober 2014

 


 NYHED             

 

Projektansættelser som analytiker og kvalitetskonsulent
STILLINGSOPSLAG: Danske Professionshøjskoler søger en analytiker og en kvalitetskonsulent til sektorens fælles videndelings- og videnformidlingsportaler
7. oktober 2014

 


 DEBAT             

 

Professionshøjskolerne ønsker en modernisering af forskningsindsatsen
Der er brug for en forskningspolitisk debat, som sætter fokus på, hvilken forskning man kan bedrive i en moderne, globaliseret verden med de teknologier, der er til rådighed, og hvilken forskning, der er brug for at bedrive, for at få løsninger på de udfordringer, vi står over for
2. oktober 2014

 


 NOTAT             

 

Fem budskaber om kvalitet og relevans fra Danske Professionshøjskoler
Professionshøjskolerne har set på, hvordan regeringens udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser vægter professionshøjskolernes rolle i uddannelsessektoren i sin tilgang til opgaven. Det er blevet til fem budskaber til udvalget.
1. oktober 2014

 


 NOTAT             

 

Master som fælles mål i udviklingskontrakter
Professionshøjskolerne har udbud af masteruddannelser som et af deres fælles mål i udviklingskontrakterne, som institutionerne har sendt til Uddannelses- og Forskningsministeriet den 23. september.
30. september 2014

 


 PRESSEMEDELELSE   

 

Bagudrettet udspil til at løse fremadrettede udfordringer
Regeringens oplæg til dimensionering på de videregående uddannelser adresserer en væsentlig samfundsmæssig udfordring med at sikre dimittenderne beskæftigelse, men løber desværre også en risiko for at overse videregående uddannelse som motor for jobvækst
24. september 2014

 


 PRESSEMEDELELSE   

 

Gør gode uddannelser bedre
Gode uddannelser skal gøres bedre. Det mener Danske Professionshøjskoler, FTF, LO, Danske Regioner og KL, der derfor er gået sammen om 19 konkrete tiltag til samarbejde for at fastholde og udvikle kvalitet og relevans i professionsbacheloruddannelserne.
23. september 2014

 


 PRESSEMEDELELSE   

 

Masterudbud højt på dagsorden
Et stærkt og innovativt arbejdsmarked stiller krav til videreuddannelse i både den private og offentlige sektor. Masteruddannelser på professionshøjskolerne vil videreuddanne arbejds-styrken i professionen og ikke ud af professionen og samtidig sikre sammenhæng mellem grund- og videreuddannelse, mener professionshøjskolerne, som drøftede emnet med uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen på deres generalforsamling i fredags
22. september 2014

 


 PRESSEMEDELELSE   

 

Læreruddannelsen markerer lærer 200 år
Læreruddannelsen fejrer folkeskolens 200 års jubilæum med en række både fælles og lokale aktiviteter, som skydes i gang med en konference i Landstingssalen på Christiansborg
22. september 2014

 


 PRESSEMEDELELSE   

 

Norske input til udvikling af dansk struktur for forskning og videregående uddannelser
Rektorerne fra de danske professionshøjskoler besøger søsterinstitutioner i Oslo og inviterer til debat og erfaringsudveksling med repræsentanter fra den norske uddannelsessektor
4. september 2014

 


 PRESSEMEDELELSE   

 

Finansloven 2015: En både varig og større bevilling til forskning og udvikling står højt på ønskelisten
Det er positivt, at regeringen i finanslov 2015 lægger op til finansiering af meroptaget på de videregående uddannelser, vil tilbageføre den såkaldte omstillingsreserve i 2015 og afsætter 1,5 mia. til velfærdsforbedringer. Professionshøjskolerne ser dog også gerne en prioritering, som understøtter sektorens forskning og udvikling
29 . august 2014

 


 DEBAT            

Videreuddannelse skal uddanne til folkeskolen – og ikke ud af folkeskolen
Professionshøjskolerne og Lærerstuderendes Landskreds er enige: Videreuddannelse af lærere skal adressere de udfordringer, lærerne står med i folkeskolen. Et godt bud på at sikre sammenhængen mellem profession og nye kompetencer er masteruddannelser udbudt af professionshøjskolerne
25 . august 2014

 


 ANSØGERE-KOT      

Videregående uddannelsesinstitutioner fordelt efter størrelse/optag pr. 30. juli 2014
Landsdækkende oversigt over fordelingen af optagne studerende på de videregående uddannelser
30 . juli 2014

 


 ANSØGERE-KOT      

Udviklingen i antal tilbudte studiepladser på professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
Oversigt over udviklingen i antal optagne i Kvote 1 og 2 på professionshøjskolerne og Danmarks Medie og Journalisthøjskole 30. juli 2014.
30 . juli 2014

 


 PRESSEMEDELELSE   

 

Fortsat stor interesse for at uddanne sig på professionshøjskolerne
5.521 afviste til professionsbacheloruddannelserne. Den samlede fremgang i søgningen til professi-onshøjskolernes uddannelser i 2014 på 12 procent afspejler sig ikke i en tilsvarende stigning i opta-get, som er faldet med 1 pct. i forhold til 2013.
30 . juli 2014

 


 ANSØGERE-KOT      

Landstal for kvote 1 og 2 ansøgere, sommer 2014
Oversigt over udviklingen i antal 1. priortetsansøgere i Kvote 1 og 2 på professionshøjskolerne og Danmarks Medie og Journalisthøjskole.
7 . juli 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Fortsat flere unge vælger at uddanne sig på professionshøjskolerne
Samlet fremgang i søgningen til professionshøjskolernes uddannelser i 2014. Uddannelsen til sygeplejerske og til pædagog er fortsat de mest populære, mens læreruddannelsen oplever et fald i ansøgere.
5 . juli 2014

 


 DEBAT            

Nyuddannede socialrådgivere er jobklare
Det handler om at finde den rette balance mellem de kompetencer, man skal have med fra grunduddannelsen, og de kompetencer det er nødvendigt at tilegne sig i dialog med sin arbejdsplads, svarer Danske Professionshøjskoler på indlæg fra Anna Mee Allerslev (R), formand for KL's Børne- og Kulturudvalg, om at nyuddannede socialrådgivere skal være jobklare.
4 . juli 2014

 


 DEBAT            

Den sociale arv skal brydes med gode pædagoger
Det er vigtigt at bakke op om positiv mønsterbrydning, men en indsats på de videregående uddannelser er ikke er det mest effektive sted at sætte ind i forhold til at bryde den sociale arv. Det er indsatsen i daginstitutioner og folkeskolen, som for alvor gør en forskel.
2 . juli 2014

 


 DEBAT            

Der er brug for videreuddannelse på højt niveau med afsæt i praksis
Videreuddannelse af medarbejdere i deres profession, mens de er i professionen, adresserer flere af de udfordringer, Kvalitetsudvalget peger på. Masteruddannelser udbudt af professionshøjskolerne er i den sammenhæng helt oplagt, og vil også åbne mere for det internationale uddannelsessamarbejde, som i dag begrænses, fordi det ikke foregår på lige vilkår på grund af professionshøjskolernes manglende masterprogrammer
2 . juli 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Talsmænd til de største uddannelser
Danske Professionshøjskoler har udnævnt en talsmand til hver af de fem største uddannelser. Ambitionen er at få en mere direkte og smidigere sektor-kommunikation om uddannelserne til blandt andet pressen
2 . juli 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Pædagoger får job på tekniske skoler og ældrecentre
Mange pædagoger får i disse år arbejde uden for de traditionelle områder som dagtilbud og specialinstitutioner. Nu kan man også møde pædagoger på ældrecentre, familiecentre, tekniske skoler og i forvaltningen, hvor 1299 pædagoger er ansat. Fagfolk glæder sig og forventer endnu flere karrieremuligheder i fremtiden – ikke mindst på grund af den nye pædagoguddannelse, der træder i kraft efter sommerferien.
26 . juni 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Fakta om prøver i den ny læreruddannelse
Den ny læreruddannelse har ni væsentlige prøver i løbet af studiet, som alle bedømmes. Det svarer til antallet af prøver på andre videregående uddannelser. Læreruddannelsen består af 24 moduler, hvor gennemførelsen afgøres med modulevalueringer. Se fakta om forskellen på prøver og evalueringer her.
18 . juni 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Gode debatter om uddannelse på folkemødet 2014
Kvalitet, relevans, innovation, samfundsnytte og udvikling. Dette års folkemøde på Bornholm bød på en række interessante diskussioner, som professionshøjskolerne spiller en central rolle i
17 . juni 2014

 


 NYHED            

Danske Professionshøjskoler på Folkemødet 2014
Danske Professionshøjskoler deltager på dette års folkemøde. Vi opdaterer løbende fra folkemødet på twitter. Se tweets herunder eller følg os på 'Professionshøjskoler'
12 . juni 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Formandsskifte fra fynbo til kronjyde
Formandsskiftet for Danske Professionshøjskoler blev markeret med reception, taler, to cykler og en gul førertrøje
11 . juni 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Nye lærere har udsigt til massevis af jobs
Hundredevis af lærere går på pension eller nedsat tid i disse år. Samtidig giver Folkeskolereformen behov for flere lærertimer i folkeskolen, og resultatet er et særdeles gunstigt arbejdsmarked for kommende lærere. De lærerstuderende er optimistiske og ser frem til at præge fremtidens skole i Danmark. Springbrættet er den nye læreruddannelse, der med fokus på tværfaglighed og nye undervisningsformer netop er tilpasset reformen.
10 . juni 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Årsmøde med fokus på pejlemærker for kvalitet og relevans
Temaet på Danske Professionshøjskolers årsmøde 2014 var pejlemærker for kvalitet og relevans på de videregående uddannelser - set i forhold til aftagerne
28. maj 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Tirsdagsværksted med fokus på politisk interessevaretagelse
Danske Professionshøjskoler og en række andre lederforeninger indenfor uddannelsesområdet har i foråret haft politisk interessevaretagelse som emne for fælles kompetenceudvikling. Aktiviteten er døbt tirsdagsværksted
27. maj 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Harald Mikkelsen ny formand for Danske Professionshøjskoler
Rektor for VIA University College, Harald Mikkelsen, er ny formand for Danske Professionshøjskoler. Han skal stå i spidsen for, at sektoren de kommende år fastholder og udvikler kvaliteten i uddannelserne, så de bliver ved med at være relevante for det aftagende arbejdsmarked.
23. maj 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere - som led i et fagligt løft af folkeskolen
På møde den 21. maj 2014 har formand for Kommunernes Landsforening Martin Damm, formand for KL's Børne- og Kulturudvalg Anna Mee Allerslev, formand Erik Knudsen og kommende formand Harald Mikkelsen, Danske Professionshøjskoler, samt undervisningsminister Christine Antorini og uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen drøftet professionshøjskolernes rolle i målsætningen om et fagligt løft af folkeskolen.
21. maj 2014

 

 


 NOTAT            

Rammemodel for eksterne evalueringer
Danske Professionshøjskoler har den 30. oktober 2013 besluttet at implementere en rammemodel for eksterne uddannelsesevalueringer. Formålet med modellen er at fastholde og udvikle kvaliteten af uddannelserne gennem ekstern evaluering og understøtte samarbejdet om denne opgave blandt professionshøjskolerne. I 2014 skal fysioterapeut- og ergoterapeutuddannelserne, som de første uddannelser, evalueres. Se rammemodellen her.
15. maj 2014

 


 DEBAT            

Professionsbachelor er født med et klart erhvervssigte
Fælles debatindlæg fra FTF og Danske Professionshøjskoler. Regeringens kvalitetsudvalg har med den første rapport sat fokus på først og fremmest relevansen af universitetsuddannelserne. Det kan der være gode grunde til, men det må ikke føre til, at de erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser overses. Inddrag i stedet disse uddannelsers styrker i at fremme de videregående uddannelsers relevans.
13. maj 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Metropol og VIA er partnere i ny fællesskabspris
Fællesskabsprisen er en ny pris, som skal sætte fokus på de mange mennesker, der gør en ekstraordinær indsats for fællesskabet i Danmark. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har taget initiativ til prisen sammen med en række partnere som fx Falck, ISS, HK, Skanderborg Kommune, VIA University College og Professionshøjskolen Metropol
8. april 2014

 


 DEBAT            

Fremtidens videregående uddannelser med et stærkere fokus på et arbejdsmarkedet for bachelorer
Regeringens kvalitetsudvalg lægger op til at gøre universiteternes bacheloruddannelser mere erhvervsrettede samtidig med at færre skal være kandidater. Danske Professionshøjskoler anerkender de problemer og udfordringer udvalget adresserer, men finder at delrapporten kun delvis adresserer muligheder og løsninger ved så ensidigt at fokusere på universiteterne og kun i begrænset omfang at se på hele den videregående uddannelsessektor
7. april 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Digitalisering gør håndtering af eksamen mere smidig
Et fælles system til digital håndtering af eksamen – WISEflow - skal effektivisere administrative arbejdsgange og øge muligheden for dialog mellem censor, studerende og uddannelsesinstitution. Systemet er blot et af flere projekter som skal effektivisere professionshøjskolernes administrative rutiner de kommende år
7. april

 


 NOTAT            

SU reform kan skabe uklarhed om ret til ekstra klip
Den planlagte administration af ny to-årsregel for SU reformen kan skabe tvivl om, hvornår studerende kan få ekstra klip, og kan påvirke vinteroptaget på uddannelserne negativt. Professionshøjskolerne foreslår enkel tolkning af reglerne, som ligestiller alle ansøgere.
1. april 2014

 

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Første Professionshøjskole klar med selvevaluering
University College Lillebælt afleverer som den første professionshøjskole sin selvevaluering til Danmarks Akkrediteringsinstitut. Evalueringen beskriver professionshøjskolernes sikring og styring af kvalitetsarbejdet, og er en del af processen med at blive institutionsakkrediteret
21. marts 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Partnerskab skal bidrage til at virkeliggøre den nye folkeskole
Et nyt partnerskab mellem Undervisningsministeriet, professionshøjskolerne, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Evalueringsinstitut skal skabe lettere adgang til den viden om skoleudvikling, der skal realisere folkeskolereformen.
20. marts 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Kvote 2 ansøgninger er et hit på professionshøjskolerne
Antallet af ansøgninger til professionshøjskolerne i kvote 2 går frem igen. Samlet har professionshøjskolernes uddannelser fået 55.875 ansøgninger, hvilket er en stigning på 13,5 procent i forhold til sidste år

17. marts 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Nationale kampagner for lærer- og pædagoguddannelsen
Ændrede frister for at søge ind og skærpede krav til to af Danmarks største uddannelser hjælpes på vej med nationale oplysningskampagner målrettet kommende studerende

14. marts 2014

 


 VORES POLITIK    

Professionshøjskolernes ønsker til finansloven 2015
Danske Professionshøjskoler er på en stærk udviklingskurs i disse år. I forhold til finansloven 2015 prioriteres kvalitet i uddannelserne via kapacitetsopbygning og en forenkling af taxametersystemet
12. marts 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Ny pædagoguddannelse gør op med fordommene
Bekendtgørelsen for Danmarks største uddannelse er netop faldet på plads, og dermed er en markant ændret pædagoguddannelse en realitet. Flere prøver undervejs i studiet og klare mål for de studerendes kompetencer skal gøre endegyldigt op med fordommen om, at "alle kan blive pædagog".
6. marts 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Succes med optagelsessamtaler for lærere
De faglige krav på læreruddannelsen er blevet hævet, og de studerende er blevet mere motiverede. Det viser en ny evaluering af de optagelsessamtaler, som blev indført sidste år. Udfordringen med samtalerne er, at man skal søge ind på uddannelsen senest 15. marts
6. marts 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Åbent for søgning til A. P. Møllerfondens milliard til folkeskolen
Første ansøgningsrunde til A. P. Møllerfondens folkeskoledonationen på samlet en milliard kroner er nu igangsat
26. februar 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Institutionsakkreditering af professionshøjskolerne
Fremover skal professionshøjskolerne forpligtes på overordnede målsætninger og krav til dokumentation, men gives frihed til selv at definere, hvordan de når målene
13. februar 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Studieaktivitetsmodel: Forventninger til studerende gøres tydeligere
Professionshøjskolerne styrker med fælles model for studieaktiviteter dialogen med de studerende ved at skabe større tydelighed om læringstilbud, arbejds- og undervisningsformer. Intensionen med modellen er at den skal øge de studerendes læring gennem opmærksomhed på forventet studieaktivitet. Udrulningen er i fuld gang
11. februar 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Ny praktikportal letter arbejdsgange og forbedrer dialog
Professionshøjskolernes kommende portal for samarbejdet mellem praktiksteder, uddannelser og studerende skal gøre livet lettere for alle tre parter. Moderniseringen af håndteringen af praktik er blot et af flere projekter som skal effektivisere sektoren de kommende år
11. februar 2014

 


 DEBAT            

Kvaliteten i folkeskolen kræver nationalt samarbejde
Professionshøjskolerne har en vigtig rolle i forhold til at sikre kvaliteten i den danske folkeskole. En helt afgørende opgave, der løses bedst i et tæt samarbejde med kommunerne og som en sammenhængende national indsats.
10. februar 2014

 


 PUBLIKATION      

Kvalitet, relevans og sammenhænge i forhold til de sundhedsfaglige uddannelser
Sundhedskartellet og Danske Professionshøjskoler har i fællesskab udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan der skabes øget kvalitet og relevans i forhold til de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser og sammenhæng til videregående uddannelsesmuligheder
7 . februar 2014

 


 NOTAT            

Bedre læring i folkeskolen
Styrket forskning, udvikling og efteruddannelse i grundskolens fag bidrager til endnu bedre læring i folkeskolen, og uddannelse og viden skal være baseret på et tæt og dynamisk samspil med den praktiske virkelighed i folkeskolen og have høj kvalitet og relevans i forhold til professionsudøverne og aftagerne. Læs professionshøjskolernes oplæg til Folketingets høring om forskning og efteruddannelse indenfor grundskolens fag.
4 . februar 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

UNIwise skal udvikle eksamenssystem
Efter endt udbudsperiode har professionshøjskolerne har valgt leverandøren UNIwise til at implementere og drifte deres digitale eksamenshåndteringsprogram hos de danske professionshøjskoler
31 . januar 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 
 
Social-, Børne- og Integrationsministeriet indgår partnerskab med uddannelsesverdenen
Social-, Børne- og Integrationsministeriet rykker nu et stort skridt tættere på en vigtig samarbejdspartner i målet om at skabe social-, børne- og integrationspolitik med konkret effekt for borgerne. Ministeriet indgår for første gang et partnerskab med professionshøjskolerne og SFI.
21. januar 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 
 
Store forventninger til fremtidens pædagoger
Den ny pædagoguddannelse skal styrke fagligheden og skabe bedre sammenhæng mellem teori, praksis og æstetik. Pædagoger er den afgørende faktor for at bryde den negative sociale arv, sagde uddannelsesminister Morten Østergaard på fælles konference om den nye pædagoguddannelse
9. januar 2014

 


 DEBAT            

Ny læreruddannelse er på forkant med kritik fra produktivitetskommissionen
Den ny læreruddannelse fra 2013 indeholder allerede det nødvendige kvalitetsløft af uddannelsen, som regeringens produktivitetskommission påpeger i sin seneste analyserapport – uddannelsen bør måles på det kvalitetsløft der blev igangsat for fem måneder siden
21.december 2013

 


 PRESSEMEDDELELSE 
 
Professionshøjskolerne i tal 2013
Danske Professionshøjskolers nøgletalspublikation for 2013 er netop udkommet. Udover nøgletal beskriver publikationen i år som noget nyt også professionshøjskolerne i det videregående uddannelsesbillede
18. december 2013

 


 NOTAT           
 
Finanslov 2014 – konsekvenser for professionshøjskolerne
Finansloven for 2014, som forventes vedtaget den 19. december, får både positive og negative konsekvenser for professionshøjskolerne
17. december 2013

 


 PRESSEMEDDELELSE 
 
Fokus på professionshøjskolernes kapacitet til at forske og udvikle
Danske professionshøjskolers forskningspolitiske konference handlede i år om, hvordan sektoren etablerer, udvikler og organiserer sin kapacitet til at forske og udvikle. Et fokus der er helt i tråd med den aktuelle politiske anerkendelse af sektorens forskningsopgave
11. december 2013

 


 PRESSEMEDDELELSE 
 
Professionshøjskolerne og det globale Marked
5. december 2013

 


 PRESSEMEDDELELSE 
 
4. december 2013

 


 NOTAT             

 
Studenterindflydelse på Professionshøjskolerne
 
Danske Professionshøjskoler har udarbejdet et politik-papir med 4 anbefalinger til, hvordan rammerne kan skabes for stærke studenterorganisationer, der tager et aktivt medansvar for den fortsatte udvikling af professionsuddannelserne.
22. november 2013

 


 PRESSEMEDDELELSE  

 
Nyhedsbrev fra Danske Professionshøjskoler
 
Nyt nyhedsbrev fra Danske Professionshøjskoler skal øge kendskabet til professionshøjskolernes og Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles fælles holdninger og aktiviteter
1. november 2013 POLITIK             
   
Anbefalinger, udfordringer og løsninger i forbindelse med finanslov 2014
Danske Professionshøjskoler har udarbejdet to udspil til finanslovsforslag 2014. Det ene udspil, Oplæg til finanslov, er anbefalinger til, hvordan finanslovsmidlerne bør anvendes, så professionshøjskolerne kan bidrage optimalt til vækst og udvikling .
Det andet udspil, Udfordringer for 2014, beskriver de største udfordringer for sektoren og bud på løsninger af disse i 2014 .
10. oktober 2013

 


 DEBATINDLÆG       
 
Efteruddannelse er en invistering ikke en udgift - Debatindlæg af Erik Knudsen
Regeringen vil spare 120 millioner kroner på kompetenceudvikling indenfor videregående uddannelse, den såkaldte SVU. Formand for Danske Professionshøjskoler Erik Knudsen advarer mod besparelsen. Det kan blive dyrere for samfundet, siger han .

 
Altinget - 16. september 2013

 


 PRESSEMEDDELELSE  
 
13. september 2013

 


 SVARBREV          
 
Afsporet korstog mod velfærdsuddannelser
Dansk Erhvervs kritik af unges valg af studie afspejler en forældet, fordomspræget og meget lidt visionær tænkning om videregående uddannelser.     
Svar på Dansk Erhvervs kritik af unges valg af studie – 13. august 2013

 


 PRESSEMEDDELELSE  
 
Professionshøjskolernes uddannelser er fortsat populære
Samlet fremgang i optaget til de videregående uddannelser på profes-sionshøjskolerne.
30. juli 2013

 


 ANSØGERE-KOT      
 
Oversigt over udviklingen i antal 1. priortetsansøgere i Kvote 1 og 2 på professionshøjskolerne og Danmarks Medie og Journalisthøjskole.
8. juli 2013

 


 PRESSEMEDDELELSE  
 
Professionshøjskolernes uddannelser populære blandt unge
Samlet fremgang i søgning til de videregående uddannelser på professionshøjskolerne trods færre ansøgere til læreruddannelsen.
5. juli 2013

 


 DEBATINDLÆG       
 
Farvel til struktur, der fastholder - Debatindlæg af Erik Knudsen
Formanden for Professionshøjskolernes Rektorkollegium, Erik Knudsen, tager med udgangspunkt i Professionshøjskolernes årsmøde 2013 fat i nogle af de udfordringer, de danske videregående uddannelsers står midt i.    
27. maj 2013

 

 PRESSEMEDDELELSE 

Pædagoger får job på tekniske skoler og ældrecentre
Mange pædagoger får i disse år arbejde uden for de traditionelle områder som dagtilbud og specialinstitutioner. Nu kan man også møde pædagoger på ældrecentre, familiecentre, tekniske skoler og i forvaltningen, hvor 1299 pædagoger er ansat. Fagfolk glæder sig og forventer endnu flere karrieremuligheder i fremtiden – ikke mindst på grund af den nye pædagoguddannelse, der træder i kraft efter sommerferien.
26 . juni 2014